Sök efter examensarbetesuppdrag

Filter

Kategorier

Konstruktion av behörighetsgivande test för kursantagning

Företag: KTH

Kategori: Övriga inom IT och ICT

KTHs kurser bygger på "progression" d v s innehåll i kurser bygger vidare på förväntade kunskaper från tidigare kurser.  Ibland saknar studenter dessa "tidigare" kurser p g adet inte är slutligt godkända eller att motsvarande förkunskaper har erhållits på annat sätt.  Hypotes, det borde gå att behörighetstesta studenter som saknar dokumenterade förkunskaper ti... Läs mer

Digitalisering av planeringstavla vid projektarbete

Företag: KTH EECS SCS

Kategori: Övriga inom IT och ICT

Ett förkunskapskrav för detta exjobb är att man har gått kursen II1302 Projekt och projektmetoder. Projektarbete i mindre projektgrupper, inom IT, borde gå att digitalisera utifrån flera aspekter såsom digitaliserad arbetstavla, digitaliserat samarbete och möten, digitaliserade dokument mm. Om detta fungerar så borde det också gå att beskriva metoden i olika praktiker och "best pr... Läs mer

JUSTERING AV FUNDAMENTAL AKTIEDATA MED HJÄLP AV MASKININLÄRNING

Företag: Ampfield Aktiebolag

Kategori: Data- och datornätverk

FÖRSLAG PÅ EXJOBB I dagsläget har Ampfieldtvå färdigformulerade exjobbsförslag som fortfarande är lediga. Dessutom finns det fortfarande flera obesvarade frågeställningar i de genomförda exjobben och förslag på vidare studier (se länkar till rapporternapå vår hemsida www.ampfield.se/exjobb.pdf). JUSTERING AV FUNDAMENTAL AKTIEDATA MED HJÄLP AV MASKININLÄRNING Sedan lång tid... Läs mer