Search for degree project assignments

Filter

Categories

Mjukvaruutveckling

Company: Digital Diabetes Analytics

Category: Software engineering

Digital Diabetes Analytics söker drivna och engagerade studenter för ett ex-jobb eller projektantsällning inom medicinteknik och machine learning. Vi arbetar med att utveckla digitala lösningar för att förbättra diabetessjukvården både i form av en app riktad direkt till användaren men även en webportal riktad till hälso- och sjukvården. I vår applikation använder vi machine learnin... Read more

Konstruktion av behörighetsgivande test för kursantagning

Company: KTH

Category: Other in IT and ICT

KTHs kurser bygger på "progression" d v s innehåll i kurser bygger vidare på förväntade kunskaper från tidigare kurser.  Ibland saknar studenter dessa "tidigare" kurser p g adet inte är slutligt godkända eller att motsvarande förkunskaper har erhållits på annat sätt.  Hypotes, det borde gå att behörighetstesta studenter som saknar dokumenterade förkunskaper ti... Read more

Digitalisering av planeringstavla vid projektarbete

Company: KTH EECS SCS

Category: Other in IT and ICT

Ett förkunskapskrav för detta exjobb är att man har gått kursen II1302 Projekt och projektmetoder. Projektarbete i mindre projektgrupper, inom IT, borde gå att digitalisera utifrån flera aspekter såsom digitaliserad arbetstavla, digitaliserat samarbete och möten, digitaliserade dokument mm. Om detta fungerar så borde det också gå att beskriva metoden i olika praktiker och "best pr... Read more

JUSTERING AV FUNDAMENTAL AKTIEDATA MED HJÄLP AV MASKININLÄRNING

Company: Ampfield Aktiebolag

Category: Data- and data networks

FÖRSLAG PÅ EXJOBB I dagsläget har Ampfieldtvå färdigformulerade exjobbsförslag som fortfarande är lediga. Dessutom finns det fortfarande flera obesvarade frågeställningar i de genomförda exjobben och förslag på vidare studier (se länkar till rapporternapå vår hemsida www.ampfield.se/exjobb.pdf). JUSTERING AV FUNDAMENTAL AKTIEDATA MED HJÄLP AV MASKININLÄRNING Sedan lång tid... Read more